Cần có biện pháp mạnh hơn với tội phạm ma túy

Cần có biện pháp mạnh hơn với tội phạm ma túy

Nội dung trên là một trong những ý kiến các đại biểu Quốc hội (ĐB) đề cập đến trong buổi thảo luận tại tổ sáng 22/5 về tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) những tháng đầu năm 2019 và cả năm