Bệnh viện 74 Trung ương: Chất lượng nâng cao, lòng tin bền vững

Bệnh viện 74 Trung ương: Chất lượng nâng cao, lòng tin bền vững

(Xây dựng) - Để đáp ứng nhiệm vụ được giao, những năm gần đây, Bệnh viện 74 Trung ương nằm trên địa bàn TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được Bộ Y tế quan tâm tăng cường đầu tư cải tạo nâng cấp một số công trình cũ xuống cấp đảm bảo tiêu chuẩn của bệnh viện chuyên ngành điều trị bệnh lao và phổi theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp; xây mới khối nhà nghiệp vụ kỹ thuật, khối nhà điều trị, khối nhà chống nhiễm khuẩn liên hoàn khép kín đạt tiêu chuẩn của một bệnh viện hiện đại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(Xây dựng) - Trong năm qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được rất nhiều kết quả trong điều trị, nhận chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện tuyến trên, nhất là hoạt động hiệu quả của Trung tâm Hồi sức cấp cứu, điều trị tích cực, chống độc (HSCC) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác cứu chữa bệnh nhân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.