Thị trường chứng khoán đầu năm 2019: Lựa chọn "cổ phiếu chiến lược"

.
Nguồn: doanhnhansaigon.vn