BÁO ĐIỆN TỬ<br>ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.

Trước đó, từ tháng 3 đến hết tháng 8 năm 2018, Tòa án nhân tối cao đã triển khai thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án thành phố Hải Phòng và 09 Tòa án nhân dân cấp huyện của thành phố Hải Phòng. Việc thí điểm đã đạt được những kết quả tích cực với tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành là 76,2%.

Chánh án Tòa án nhân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao bằng khen cho tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án thí điểm tại Hải Phòng. Ảnh: Vũ Ba.

Nhằm nhân rộng mô hình có hiệu quả này, đồng thời thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại phiên họp thứ sáu, Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Kế hoạch về tiếp tục và mở rộng thực hiện thí điểm tại 16 tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Theo đó, thời gian triển khai thí điểm là 6 tháng, dự kiến bắt đầu từ ngày 01/11/2018 (riêng việc kéo dài và mở rộng thí điểm tại thành phố Hải Phòng được thực hiện từ 01/12/2018).

Việc tiếp tục thí điểm mở rộng thành công sẽ góp phần củng cố cơ sở thực tiễn để xây dựng dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tạo hành lang pháp lý nhằm đẩy mạnh hòa giải, đối thoại trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính./.

Thu Hằng Nguồn: dangcongsan.vn