75 thủ tục hành chính ngành GTVT sẽ tham gia cơ chế một cửa quốc gia từ 2018 - 2020

.

buổi làm việc về Kết quả triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ GTVT . Ảnh: MT. gov.vn

Theo số liệu Trung tâm CNTT (Bộ GTVT) cung cấp trong buổi làm việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN vừa tổ chức, hiện đã có 52/75 thủ tục hành chính của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, đưa vào sử dụng từ ngày 1/7.

Trong giai đoạn 2018-2020, Bộ GTVT dự kiến cung cấp 75 TTHC tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, giảm 14 thủ tục so với Quyết định số 2185/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, Bộ GTVT sẽ có tổng cộng 87 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN bao gồm: 12 thủ tục đã triển khai trong giai đoạn thí điểm (từ 2014 đến nay) và 75 thủ tục triển khai trong giai đoạn 2018-2020.

Đến nay, Trung tâm CNTT cũng đã phối hợp với các Tổng cục, Cục xây dựng, tập huấn sử dụng và đưa vào sử dụng phần mềm đối với 52/75 thủ tục hành chính của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. Trong đó, lĩnh vực Hàng hải đã hoàn thành xây dựng 11/11 thủ tục; Lĩnh vực đường thuỷ nội địa đã triển khai 2/4 thủ tục.

Về lĩnh vực đường bộ, hiện đã triển khai thí điểm 44/65 thủ tục hành chính tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và một số Sở GTVT từ ngày 1/7/2018 trong đó tập trung vào việc triển khai thí điểm nhóm thủ tục vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia. 

Tính đến ngày 9/10có 16 doanh nghiệp tham gia thí điểm, với 127 hồ sơ nộp trực tuyến. Trong khi đó, ở lĩnh vực hàng không, đến nay Bộ GTVT cơ bản hoàn thành kết nối dữ liệu hành khách trước chuyến bay giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia với phần mềm nghiệp vụ của Cục Hàng không Việt Nam.

Thời gian tới, Trung tâm CNTT sẽ tiếp tục phối hợp với các Cục, Tổng cục triển khai sử dụng chính thức 60/65 thủ tục lĩnh vực đường bộ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 63 Sở GTVT cho tất cả đối tượng sử dụng từ ngày 1/11/2018; phối hợp với Tổng cục Đường bộ làm việc với Tổng cục Hải quan để giải quyết các khó khăn vướng mắc cho 5/65 thủ tục liên quan đến gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho các phương tiện nước ngoài để triển khai đưa vào sử dụng trong tháng 11/2018.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ phối hợp với Cục ĐTNĐ Việt Nam triển khai sử dụng chính thức 2/4 điện tử cho phương tiện thủy nội địa Việt Nam và Campuchia nhập cảnh, xuất cảnh cảng thủy nội địatại khu vực An Giang từ ngày 1/11/2018; phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam triển khai sử dụng chính thức kết nối dữ liệu hành khách trước chuyến bay giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia và phần mềm cảnh báo đối tượng khủng bố và danh sách hành khách đen từ ngày 1/11/2018.

D.V

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Nguồn: ictnews.vn